Wayne County Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
21:12.37 Miracle Stanley 20th AAAA Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
17:59.42 Johnathon Dunn 33rd AAAA Boys
18:22.94 Beau Brooks 49th AAAA Boys
18:30.41 Will Miller 58th AAAA Boys
18:33.90 Gorge Tlacuatl 62nd AAAA Boys
19:07.12 Nathan Hilton 96th AAAA Boys
19:47.80 Marcus Wallace 142nd AAAA Boys
20:44.72 Nathan Dukes 197th AAAA Boys