GA Region 4-AAAAAAA Track and Field Championship 2017

Roswell, GA

Meet Information

REGION 4 AAAAAAA TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS
SCHEDULE

Day 1 Wednesday APRIL 19, 2017
4:30 PM.
POLE VAULT (VARSITY) Boys FINALS
LONG JUMP (VARSITY) FINALS
HIGH JUMP (VARSITY Boys) FINALS
SHOT PUT (VARSITY Boys) FINALS
DISCUS (VARSITY Girls) FINALS

6:30 4 X 100 RELAY (JV AND VARSITY) PRELIM
6:50 1600 (VARSITY) FINALS
7:05 400 (JV AND VARSITY) PRELIM
7:20 100 (JV AND VARSITY) PRELIM
7:35 100/110 H (JV AND VARSITY) PRELIM
7:45 800 (JV SECTIONS) FINALS
8:00 200 (JV AND VARSITY) PRELIM
8:15 300 H (JV SECTIONS) FINALS
300 H (VARSITY) PRELIM
8:30 3200 (JV) FINALS
9:00 4x400 (Varsity) PRELIM
9:20 4x800 (VARSITY) FINAL

Day 2 JV Field Finals Thursday April 20, 2017
5:00 Polevault Boys/Girls (JV) Combined Finals
High Jump Boys/ Girls (JV) Combined Finals
Shot Boys/Girls (JV) 4 attempts Finals
Discus Boys/Girls (JV) 4 attempts Finals
LJ/TJ Boys/Girls (JV) 4 attempts Finals

Day 3 Friday APRIL 21, 2016
4:30 PM. TRIPLE JUMP (VARSITY) FINALS
HIGH JUMP (VARSITY Girls) FINALS
SHOT PUT(VARSITY Girls) FINALS
DISCUS (VARSITY Boys) FINALS
POLE VAULT (VARSITY Girls) FINALS
5:30 4x800 (JV ) FINALS
6:30 4 X 100 RELAY (JV AND VARSITY) FINALS
6:40 1600 (JV) FINALS
7:10 400 (JV AND VARSITY) FINALS
7:20 100 (JV AND VARSITY) FINALS
7:35 100/110 H (JV AND VARSITY) FINALS
7:50 800 (VARSITY) FINALS
8:05 200 (JV AND VARSITY) FINALS 8:20 300 IH (VARSITY) FINALS
8:30 3200 (VARSITY) FINALS
9:05 4 X 400 (JV ) Section on Time Final
9:25 4 X 400 (VARSITY) FINALS

Discussions