Washington County Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
31:03.81 Mikaili Parker 17th Girls 5k - Varsity
32:18.52 Zhya Jackson 19th Girls 5k - Varsity
33:23.58 Nariah Gamble 25th Girls 5k - Varsity
33:32.55 Kanysia Salter 26th Girls 5k - Varsity
36:25.46 Miracle Parker 30th Girls 5k - Varsity
37:09.40 Deasia Canty 31st Girls 5k - Varsity
37:11.31 SB Amirreyona Bell 32nd Girls 5k - Varsity
42:44.33 Taylor Jackson 36th Girls 5k - Varsity
43:11.25 SB Jakniah Brown 37th Girls 5k - Varsity
43:31.98 SB Tomeya Butts 38th Girls 5k - Varsity
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:35.17 Hunter Lindsey 6th Boys 5k - Varsity
21:49.93 Caleb McMillan 15th Boys 5k - Varsity
22:26.90 Kanye Hall 17th Boys 5k - Varsity
23:13.84 Jatavious Poole 22nd Boys 5k - Varsity
23:23.17 SB Dillon Boatwright 25th Boys 5k - Varsity
23:45.91 SB Robert Ivey 28th Boys 5k - Varsity
24:52.71 SB D' Kevious Golar 36th Boys 5k - Varsity
24:57.65 Rimando Kitchens 37th Boys 5k - Varsity
25:18.63 Omari Brown 38th Boys 5k - Varsity
27:18.74 SB Kejuan Bloodsaw 45th Boys 5k - Varsity
27:21.35 Travonte Byrd 46th Boys 5k - Varsity
27:43.12 Dylan Yates 47th Boys 5k - Varsity
27:46.34 SB Jamarcus Allen 49th Boys 5k - Varsity
27:48.39 Zane Baker 50th Boys 5k - Varsity
27:51.31 Omarion Butts 52nd Boys 5k - Varsity
29:30.92 Michael Parker 54th Boys 5k - Varsity
29:31.46 Khalil Ivey 55th Boys 5k - Varsity
33:03.38 Tymir Peterson 61st Boys 5k - Varsity
33:22.64 SB Tydrekuz Poole 62nd Boys 5k - Varsity
34:20.46 SB Timyrius Lewis 63rd Boys 5k - Varsity
36:10.48 Aaron Simpson 64th Boys 5k - Varsity