RAM Invitational 2018

Athens, GA

Holy Spirit Preparatory Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
38:24.46 Jenny Li 20th Varsity Girls 5K
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
22:41.91 Nolan Gibbs 16th Varsity Boys 5K
24:05.65 Alejandro Mata 21st Varsity Boys 5K
24:07.03 Jacob Wilhelm 22nd Varsity Boys 5K
24:52.23 Emil Sacco 24th Varsity Boys 5K